06 38 08 21 61 caroline@4-sense.nl

Behandeltarief 4-Sense

Als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (BIG nummer 69057881425) ben ik bevoegd psychologische behandeling te bieden binnen de Specialistische GGZ. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor noodzakelijk.

Momenteel heeft 4-Sense de bewuste keuze gemaakt om geen contracten met verzekeraars af te sluiten. Afhankelijk van uw polis krijgt u het gehele bedrag van de behandeling vergoed (bij een zuivere restitutiepolis) of een deel ervan (naturapolis). Informatie over de verschillende polissen vindt u hier. Er is afhankelijk van uw polis dus mogelijk een eigen bijdrage voor de behandeling, buiten het landelijk vastgestelde eigen risico (€385,- per jaar, tenzij anders afgesloten door u met de verzekeraar). Het eigen risico geldt voor iedereen. Wilt u precies weten hoeveel u met uw polis vergoed krijgt? Kijk dan op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting, maar één bedrag voor de gehele behandeling in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), deze wordt achteraf gefactureerd.  De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

De kosten die in rekening worden gebracht hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij u spreken, maar ook om tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging (gespreksaantekeningen na elke afspraak, het schrijven van een behandelplan en huisartsbrief).

4-Sense hanteert de tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA).
Er geldt een vast tarief per behandeltraject, DBC (Diagnose Behandel Combinatie) genoemd. Deze wordt bepaald aan de hand van de diagnose en tijdsinvestering.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast wordt een rekening van de DBC gemaakt. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Na een jaar behandeling krijgt u een factuur over het afgelopen jaar. Deze factuur kunt u vervolgens zelf bij de verzekeraar indienen. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvangt u het eind van dat jaar of beëindiging behandeling een nieuwe factuur.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op een DBC, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons centrum.

Tarief overig (zorg)product (OZP)
Niet alle psychotherapeutische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet basispakketzorg consult, vastgesteld door NZA: €114,- per sessie

Tarief zelfbetalers
Bij mensen die zelf betalen wordt hetzelfde tarief gehanteerd als hierboven beschreven. Het tarief van niet-verzekerde zorg is €114,- per uur.

Tarief supervisie of coaching
De kosten voor supervisie en coaching betaalt u zelf. De kosten zijn €100,- per coaching of supervisie. Vanwege registratie in CRKBO register wordt over de supervisie geen BTW gerekend, het tarief voor coaching is exclusief BTW. Een gesprek duurt in principe 45 minuten, daarnaast wordt 15 minuten gerekend voor voorbereiding en administratie. In overleg kan worden gekozen voor kortere of juist langere sessies.

De betaling
Bij zowel diagnostiek als behandeling, krijgt u de factuur meteen nadat het dossier is gesloten. Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Hier vind u de betalingsvoorwaarden van 4-sense.